Steunfonds huurstaking

/ Steun huurders tegen vervolging!

Dit project is beëndigd op 20/06/2020

Door het stakingsfonds te steunen, steunt u huurstakers, zodat ze zich in de rechtbank kunnen verdedigen in geval van vervolging.

Voor een recht op effectieve huisvesting voor iedereen!

Met de lockdown in verband met COVID-19 hebben veel mensen hun inkomen geheel of gedeeltelijk verloren, waardoor ze moeilijk hun huur kunnen betalen.
Dit is onderdeel van een context waarin de huurprijzen erg hoog zijn. De huurprijzen zijn de afgelopen jaren veel sneller gestegen dan de lonen en wegen zwaar op de huishoudbudgetten (vaak tot 60%). Helaas heeft een geïsoleerde huurder weinig invloed op de eigenaar. En we kunnen verwachten dat de gerechtigheid in het voordeel van de eigenaren zal kantelen, zelfs in deze uitzonderlijke context.
Het is dringend noodzakelijk de betaling van de huur tijdens de opsluitingsperiode te annuleren, maar ook om voor iedereen een fatsoenlijke en betaalbare toegang tot huisvesting te eisen. Deze aanspraken op het recht op huisvesting worden al decennia gedaan, maar de politiek heeft niets ondernomen. We moeten samenwerken om deze crisis en de gevolgen ervan het hoofd te bieden. Dit is hoe we ons dagelijks leven kunnen veranderen!
Er is een oproep gedaan voor een huurstaking om onze stem collectief te laten horen! Dit stelt huurders, die in staking gaan of gewoon niet weten hoe ze hun huur moeten betalen, bloot aan een reeks rechtszaken. Het doel van het stakingsfonds is om huurders te beschermen door juridische kosten (in het bijzonder de juridische kosten van advocaten met wie we samenwerken) te betalen voor zover de middelen van het fonds reiken en in volgorde van de behandelde verzoeken. We schatten de verdediging van een huurder op € 2.000. Door met uw middelen aan het stakingsfonds deel te nemen, steunt u degenen die niet konden betalen of die staakten om betere huisvestingsvoorwaarden voor iedereen te verkrijgen!
Ons recht op huisvesting moet voorrang hebben boven het nastreven van winst! Steun de huurstakingskassa en ontvang thuis een ondersteuningsposter voor een huurstaking!

Meer info:

> https://www.grevedesloyers.be
> https://www.huurstaking.be