Je ne la boucle pas: soutien aux 6 inculpé.e.s

/ Campagne “Je Ne La Boucle pas”

Dit project is beëndigd op 20/11/2017

In augustus 2016 vindt een gewelddadige poging tot uitwijzing plaats van een persoon zonder papieren aan boord van een vlucht van België naar Kameroen. De meerderheid van de passagiers weigert te gaan zitten en is bijzonder verontwaardigd. Hierdoor gaat de uitwijzing niet door. Vervolgens duidt de politie willekeurig zes van deze vliegtuigpassagiers aan om hen door de Belgische staat te laten vervolgen. We mogen niet toestaan dat solidariteit het zwijgen opgelegd wordt!  Laat ons tonen dat solidariteit niet aan banden mag worden gelegd door deze zes personen te steunen en hun advocaatkosten te betalen.

We willen een aantal voorstellingen maken rond het thema zes passagiers worden door de Belgische staat beschuldigd van kwaadwillige belemmering van het luchtverkeer.

Wat is er gebeurd?

In augustus 2016 is er een gewelddadige poging tot uitwijzing van een persoon zonder papieren aan boord van een vliegtuig vanuit België naar Kameroen. De meerderheid van de passagiers weigert te gaan zitten uit protest en is bijzonder verontwaardigd. De uitwijzing gaat niet door, maar de politie duidt willekeurig zes personen aan die voor de correctionele rechtbank van Brussel moeten verschijnen.

België heeft dus beslist om zijn rechterlijke macht in te zetten tegen personen die zich solidair hebben getoond met het lijden van een medemens. 

Daarom lanceren burgers en verenigingen de campagne: ‘Expulsion violente: Je ne la boucle pas.’  : www.jenelabouclepas.org.

In tijden waarin staatssecretaris Theo Francken razzia’s uitvoert, aangeeft ‘de tanden te zullen tonen’ aan burgers die gewelddadige uitwijzingen aanklagen en zijn vreugde niet kan verbergen wanneer een dame wordt veroordeeld omdat ze reageerde bij een uitwijzing, kunnen we dit zoveelste misprijzen van de menselijke solidariteit niet blijven tolereren.

We kunnen niet langer lijdzaam toezien hoe onze staat geweld gebruikt en hoe Theo Francken de solidariteit tussen burgers criminaliseert.

Op 15 november 2017 verschijnen de zes beklaagden opnieuw voor de rechtbank.

Doe mee aan de growfundingcampagne en help ons de kosten voor hun verdediging te betalen. We hebben hiervoor 3 500 euro nodig.

Bij inzameling van een hoger bedrag kunnen we bovendien tussenbeide komen in de vervoerskosten van de beklaagden om het proces bij te wonen (geen enkele beklaagde woont in België).

Zo kunt u hen ook steunen:

-.  Teken de petitie ‘van auto-incriminatie’: zo maakt u aan de Belgische staat duidelijk dat u in een dergelijke situatie ook zou opstaan om gewelddadige uitwijzingen te verhinderen.

-Kom op 15 november 2017 om 8.00 uur naar het Justitiepaleis om de zes beklaagden een hart onder de riem te steken en te protesteren tegen de criminalisering van solidariteit.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: jenelabouclepas.org of op de Facebook-pagina: http://www.facebook.com/jenelabouclepas

Contact: contact@jenelabouclepas.org

 #JeNeLaBouclePas

www.jenelabouclepas.org

www.jenelabouclepas.org