Assista.Plus: jouw sociaal kompas

/ Samen werken aan een geïntegreerde zorg

Owner

/ Samen werken aan een geïntegreerde zorg

Wij zijn Mariame en Jo. Mariame zit in haar laatste jaar als maatschappelijk werkster, en Jo is werkzaam in de IT. Wij hebben ondervonden hoe vermoeiend het kan zijn om aan de juiste informatie of zorgverlener te vinden. Door ons te helpen met het lanceren van onze COVID-INFO-APP kunnen wij de volgende stap zetten om een geïntegreerd zorgplatform te creëren. Volg zeker onze vorderingen op onze facebook pagina!

Contacteer projecthouder

Assista.Plus is een sociaal kompas voor de burger, maar ook voor de zorgverlener. Vanuit onze eigen ervaring merken we dat het voor vele mensen moeilijk is om de juiste informatie terug te vinden. Deze app heeft als doel wie op zoek is naar hulp (fysiek, mentaal, sociaal) onmiddellijk in contact te brengen met de juiste informatie of dienst. 

Wij hebben uit eigen ervaring gemerkt dat het moeilijk is om je weg te vinden in alle informatie rond het COVID19 virus en willen hier zowel de burger als de mensen van de eerstelijns informatiepunten mee helpen. 

Je hebt een vraag en typt deze in op Google, waarna je verschillende antwoorden ziet. Dit maakt dat je misschien verkeerde informatie krijgt en dit kan frustraties met zich meebrengen. Daarom ontwikkelen wij een gratis app die alle vragen en antwoorden rond COVID19 bundelt.    

Bijvoorbeeld: Heb ik als zelfstandige recht op financiële steun? Aan de hand van verschillende vragen en antwoorden kunnen wij je naar de juiste informatie of dienst begeleiden. Indien nodig geven wij ook de juiste documenten om een aanvraag in te dienen bij de desbetreffende dienst.  

Onze app werkt via verschillende communicatiekanalen. Je kan deze gebruiken op een toestel met internet, makkelijk een vraag stellen en snel een juist antwoord krijgen. De antwoorden zijn gevalideerd en up to date.   

We stellen onze COVID-toepassing gratis ter beschikking, en daarom hebben we jouw hulp nodig. Om onze app mogelijk te maken voor iedereen hebben we als startkapitaal €5000 nodig, daarmee kunnen we de ontwikkeling afronden.

http://www.assista.plus/