STUDIO 16

/ Een aanpasbaar woonmodel

Dit project is beëndigd op 09/12/2019

Wij bouwen STUDIO 16, een prototype waarmee we onderzoeken hoe we woningen blijvend kunnen veranderen zonder het milieu te belasten.  In de zomer van 2020 touren we met STUDIO 16 doorheen de vijf Vlaamse provincies en nemen we heel wat boeiende sprekers met ons mee!  Bezoek de studio en maak de roadshow mee mogelijk!

Wij ontwerpen een duurzaam bouwmodel : COB

COB staat voor Circulair/Coöperatief, Opensource Bouwmodel. Dit model laat toe om voordelige woningen te bouwen die kunnen worden aangepast door en voor bewoners. In een woning opgebouwd binnen het COB, kunnen bewoners hun woning verbeteren in functie van hun veranderende woonwensen: een nieuwe hobby, de keuken afscheiden van of juist opentrekken tot de leefruimte, technische apparatuur updaten,.. En dat zonder materiaalverspilling! Dit wordt mogelijk door te onderzoeken hoe we verschillende principes kunnen combineren:

  • Interne aanpasbaarheid:Het interieur en de binnenwanden zijn makkelijk te verplaatsen en te vervangen. Dit geeft bewoners meer vrijheid en flexibiliteit en het verlengt de levensduur van de woningen. 
  • Circulair: Alle bouwelementen zijn herbruikbaar en transformeerbaar. Ze zijn zoveel mogelijk gemaakt uit recuperatiemateriaal. Dit verlengt de levensduur van de bouwelementen, en materialen verliezen hun waarde niet.
  • Prefab: Door de woningen in eenheden volledig te produceren in ateliers en enkel te monteren op de werf versnelt het bouwproces, verhoogt de kwaliteit en verlaagt potentieel de bouwkost. 
  • Open Source: De werkmethodes en bouwprincipes worden vrij gedeeld. Dit geeft iedereen de mogelijkheid om het bouwmodel te bestuderen, aan te passen, te verbeteren, uit te breiden en te verspreiden. 
  • Coöperatief: De woningen worden coöperatief beheerd om duurzaam gebruik en circulatie van zowel bouwelementen als bewoners zorgeloos te laten verlopen.

Wij bouwen een prototype: STUDIO 16

Voor de verdere ontwikkeling van het COB, bouwen we een mobiel prototype van 16m2. De constructie kan eenvoudig omgebouwd worden van woonstudio voor twee personen tot werkstudio voor tien personen voor allerhande activiteiten.

Zin om aanpasbaar wonen volledig te ervaren? STUDIO 16 Roadshow

Kies een reward en neem deel aan een van onze activiteiten in STUDIO 16 in een stad naar keuze!  Je kan zelfs overnachten in STUDIO 16 op een unieke locatie! 

"STUDIO 16 zal in de zomer van 2020 op tournee gaan doorheen de 5 Vlaams provincies om zoveel mogelijk mensen te inspireren over circulair wonen. Met haltes in Roeselare, Gent, Antwerpen, Leuven en Genk, nodigen we sprekers uit en houden we inspiratiemomenten over duurzame bouwmethodes, woonvormen en beheersmodellen.

Kom meer te weten over: 

  • Veranderingsgericht en circulair bouwen vandaag — voorbeeldcases uit België en Nederland
  • Verminderen, hergebruiken en recycleren — bouwen met recuperatie materiaal
  • Eigenaarschap in evolutie — nieuwe beheers- en financieringsmodel voor circulaire wonen.
  • Wat kan circulair bouwen betekenen voor de sociale economie — en omgekeerd?
  • Richting een duurzaam en betaalbaar woonaanbod — beloftevolle woonmodellen in Vlaanderen 

Wij hebben jouw hulp nodig! 

Met de steun van Vlaanderen Circulair, de Nationale Loterij, KBS- Fonds voor duurzame materialen en energiebeheer en de Provincie Oost-Vlaanderen hebben we al voldoende fondsen ontvangen voor het onderzoek en de ontwikkeling van het bouwmodel. Echter voor de laatste afwerkingsfase hebben we nog €8.000 nodig om STUDIO 16 volledig klaar te krijgen voor gebruik. Met jouw steun maken we samen de stap naar het bouwen van veranderingsgerichte woningen!

Wie zijn wij? 

STUDIO 16 wordt gebouwd door de volgende zeven partners met uiteenlopende kennis:


Het ontwerp van COB is ontwikkeld op basis van het OpenStructures grid/de OpenStructures ontwerpprincipes.

In samenwerking en met de ondersteuning van: Vlaanderen Circulair, Nationale LoterijEuraboProvincie Oost-Vlaanderen en KBS- Fonds voor duurzame materialen en energiebeheer